ACORD PRIVIND SCUTIREA DE RĂSPUNDERE, RENUNȚARE LA PRETENȚII, ASUMAREA RISCURILOR ȘI DESPĂGUBIRE

( denumit în continuare Acord de Scutire )

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE !

Dacă sunteți participant sau semnați ca reprezentant legal pentru o persoană minoră și doriți să beneficiați de serviciile și activitățile ce se desfășoară în parcul de aventură „Straja Extreme Park” vă rugăm să acordați atenție acestui document și să vă familiarizați cu activitățile de mountain bike/downhill. Accidentele sunt o parte obișnuită și preconizată a ciclismului montan, iar dacă nu aveți abilitățile necesare pentru activitățile din acest parc vă aducem la cunoștință că Straja Extreme Park oferă lecții introductive pentru începători.

Traseul nu va fi încercat decât în momentul în care instructorii taberei decid că participantul are/sau a dobândit competențele necesare pentru a parcurge traseul respectiv. În cazul în care participantul este începător, trebuie solicitate lecții introductive.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0735 919 167 sau pe contact@strajaextremepark.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII
ACORD PRIVIND SCUTIREA DE RĂSPUNDERE.
PARTICIPANTUL ȘI REPREZENTANȚII SĂI LEGALI (DACĂ ESTE CAZUL) DECLARĂ CĂ ÎNTELEG SĂ RENUNȚE LA DREPTUL DE A SOLICITA DESPĂGUBIRI DE ORICE NATURĂ CA URMARE A PRODUCERII UNUI ACCIDENT ÎN CADRUL SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE PARCULUI „STRAJA EXTREME PARK”
VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE !

Straja Extreme Park, S.C. TAHO MOUNTAIN SRL și directorii acestora, ofițerii, angajații, agenții, contractorii independenți, subcontractorii, reprezentanții, succesorii și adjuncții și toți organizatorii, funcționarii, lucrătorii, voluntarii, promotorii și agenții de publicitate implicați în Straja Extreme Park (toți denumiți în continuare colectiv „persoanele scutite”).

DEFINIȚII

În acest Acord de scutire, termenul „ciclism montan” trebuie să includă toate activitățile, evenimentele, serviciile sau utilizarea facilităților furnizate, aranjate, organizate sau conduse de persoanele scutite, incluzând, dar fără a se limita la: ciclism, utilizarea traseelor și a drumurilor, activități de ciclism montan ghidate, intrarea în Extreme Park care include toate activitățile desfășurate în cadrul acestuia, săriturile pe saltelele BigAirBag, excursii cu biciclete și downhill rollers (trotinete), formarea abilităților de utilizarea a bicicletelor și trotinetelor, competiții, demonstrații și evenimente, cursuri și sesiuni de orientare și instruire, concursuri mari, cursuri si curse pentru mountain bike si toate celelalte activitați, evenimente și/sau servicii conexe.

ASUMAREA RISCURILOR

Accidentele sunt o parte obișnuită și preconizată a ciclismului montan. Majoritatea activităților din cadrul taberelor Straja Extreme Park au loc pe un teren abrupt și accidentat și caracteristici care sunt atât provocatoare din punct de vedere fizic și tehnic și îl vor expune pe ciclist la multe riscuri și pericole. Acestea includ, dar nu se limitează la: utilizarea telescaunelor și a gondolelor, schimbarea condițiilor meteorologice, defecțiuni mecanice ale echipamentului, căderi, pierderea echilibrului, coborâri de mare viteză, dificultate sau incapacitate de a controla viteza și direcția, accelerarea rapidă sau necontrolată pe dealuri și înclinări, variații extreme în terenurile de ciclism, inclusiv secțiuni abrupte sau alunecoase, arbori, rădăcini, cioturi de copac, bușteni, stânci, roci, bucăți de rocă, pietriș, găuri, depresiuni, râuri și pârâuri, elemente construite, cum ar fi poduri, rampe, scări, ridicături, coliziuni cu obiecte naturale și construite, alți cicliști montani, vehicule, pietoni, spectatori și oficiali, întâlniri cu animale domestice și sălbatice, inclusiv câini și urși, neglijența altor cicliști sau utilizatori ai spațiilor, și neglijența din partea persoanelor scutite. Am înțeles că neglijența include nereușita persoanelor scutite de a lua măsuri rezonabile pentru a salva sau a mă proteja de riscurile si pericolele ciclismului montan.

SIGURANȚA

Am fost sfătuit să port cască și alte echipamente de protecție, cum ar fi apărătoare de cot / braț/ genunchi / tibie, atunci când merg cu bicicleta liber sau în jos. Utilizarea unei căști este obligatorie în taberele Straja Extreme Park. Consultați categoriile „Informații despre trasee, tabără și acces în Straja Extreme Park”, „Codul de responsabilități al participanților” și „Lista de verificare” pentru informații suplimentare privind siguranța.

COMPETIȚII

Recunosc că riscurile și pericolele ciclismului montan sunt sporite în timpul competițiilor și concursurilor, datorită naturii competitive a activității și faptului că vor exista alți participanți.

SUNT CONȘTIENT DE RISCURILE ȘI PERICOLELE ASOCIATE CU CICLISMUL MONTAN ȘI ACCEPT DE BUNĂVOIE ȘI ÎMI ASUM TOATE RISCURILE ȘI PERICOLELE, PRECUM ȘI POSIBILITATEA VĂTĂMĂRII CORPORALE, A DECESULUI, A PAGUBELOR MATERIALE SAU A PIERDERILOR REZULTATE ÎN ACEST SENS.

ACORD PRIVIND SCUTIREA DE RĂSPUNDERE, RENUNȚAREA LA PRETENȚII, ȘI DESPAGUBIRE

Având în vedere participarea mea la taberele și activitațile Straja Extreme Park și folosirea serviciilor, echipamentelor și facilităților de la Straja Extreme Park, dar și pentru alte considerente bune și valoroase, a căror primire și suficiență este recunoscută, sunt de acord după cum urmează:

 1. Să renunț la toate pretențiile pe care le am sau le pot avea în viitor asupra „persoanelor scutite” și să le scutesc de orice raspundere pentru orice pierdere, daună, cheltuială sau vătămare, inclusiv decesul, pe care le pot suferi eu sau rudele mele în urma participării la activități, din orice motiv, inclusiv neglijența, încălcarea contractului sau încălcarea oricărei îndatoriri legale sau de altă natură, inclusiv orice obligație de îngrijire datorată conform legii de răspundere, din parte „persoanelor scutite”. Înțeleg că această neglijență include și nereușita „persoanelor scutite” de a lua măsuri rezonabile pentru a apăra sau proteja de riscurile pericolelor din ciclismul montan menționat mai sus.

 2. Să nu afectez și să despăgubesc „persoanele scutite” pentru orice răspundere și pentru orice prejudicii materiale, pierderi sau vătămări corporale ale oricărei terțe persoane rezultate din participarea mea la tabere.

 3. Acest Acord de Scutire va fi eficient și obligatoriu pentru moștenitorii mei, apropiații, executorii, administratorii, asociații și reprezentanții, în cazul morții sau incapacității mele.


La încheierea acestui Acord de scutire, nu mă bazez pe niciun fel de reprezentări orale/scrise sau declarații făcute de „persoanele scutite” cu privire la siguranța ciclismului montan, altele decât cele prezentate în acest Acord de scutire.

Confirm că am citit și am înțeles acest Acord de scutire înainte de semnarea acestuia și sunt conștient de faptul că, prin semnarea lui renunț la anumite drepturi legale pe care eu sau moștenitorii mei, rudele, executorii, administratorii și reprezentanții le pot avea împotriva „persoanelor scutite”.

 • Păstrați în permanență controlul. Este responsabilitatea dvs. să evitați alte persoane și obiecte din jurul vostru.

 • Nu opriți unde obstrucționați un traseu/o săritură sau nu sunteți vizibil de sus.

 • Când intrați pe un traseu sau începeți să coborâți, trebuie să vă uitați în sus și să vă alăturați altor cicliști.
 • Nu intrați în zonele închise și respectați toate semnele și avertismentele instructorului.

 • Rămâneți pe traseele marcate. Nu tăiați comutatoarele.

 • Rămâneți deoparte și ieșiți de pe traseu/ din parc dacă abilitățile dumneavoastră sunt afectate prin utilizarea de droguri sau alcool.

 • Trebuie să aveți suficientă dexteritate fizică, abilități și cunoștințe pentru a merge cu bicicleta în siguranță.


FAMILIARIZAȚI-VĂ CU CODUL – FIȚI ÎN SIGURANȚĂ!

Activitatile desfășurate în cadrul taberelor Straja Extreme Park sunt dificile și stimulatoare atât în ceea ce privește bicicleta, cât și corpul. Înainte de a merge cu bicicleta, verificați-vă mereu echipamentul.

 • Asigurați-vă că aveți casca în stare bună și ajustată corespunzător.

 • Inspectați cadrul bicicletei pentru fisuri și zone deteriorate.

 • Asigurați-vă că aveți o placă de frână suficientă pentru a opri bicicleta pe coborâre.

 • Axele din față și din spate (suport) trebuie să fie strânse.

 • Setul cu cască și suport trebuie să fie bine fixate și fără joc.

 • Verificați dacă anvelopele sunt în stare bună, fără pene sau tăieturi laterale.

 • Ghidonul și mânerele trebuie să fie strânse și să nu se rotească. Scaunul trebuie fixat în siguranță.

 • Asigurați-vă că sistemele de frânare funcționează corespunzător și puteți opri în condiții de siguranță atât pentru voi cât și pentru ceilalți participanți.

 • Asigurăți-vă că restul echipamentului de protecție este purtat corespunzător.

 • Întrebați instructorii ori de câtre ori considerați că este necesar.
 • Utilizarea unui traseu de biciclete implică riscul de rănire. Voi controlați gradul de risc pe care îl veți întâlni în folosirea traseelor și a elementelor din Straja Extreme Park.

 • Nu încercați niciunul dintre trasee sau caracteristici decât dacă aveți abilități și competențe suficiente pentru a face acest lucru în siguranță. Deplasați-vă întotdeauna conform nivelului de control și abilități.

 • Începătorii dispun de lecții introductive până când instructorul consideră că sunt pregătiți pentru accesul în parc sau pe traseele de MTB.

 • Toți riderii sub vârsta de 18 ani trebuie să aibă consimțământul unui părinte sau tutore pentru a participa în tabără.

 • Este permisă doar coborârea pe traseele de bicicletă. Deplasarea în urcare și drumeții nu sunt permise.

 • Fiți atenți la schimbarea condițiilor de pe traseu și caracteristicile acestora. Este responsabilitatea voastră să inspectați caracteristicile înainte de a le utiliza.

 • Instructorii taberei sunt în permanență alături de rideri în timpul activităților

 • Stați pe drumurile de acces. Opriți-vă la toate intersecțiile. Ascultati indicațiile instructorului!

 • Semnarea acestui document presupune citirea și acceptarea rubricii „Termeni şi condiţii”.

PRIN SEMNAREA ACESTUI ACORD DE SCUTIRE, PARTICIPANTUL ȘI REPREZENTANȚII SĂI LEGALI (DACĂ ESTE CAZUL) DECLARĂ CĂ ÎNTELEG SĂ RENUNȚE LA DREPTUL DE A SOLICITA DESPĂGUBIRI DE ORICE NATURĂ CA URMARE A PRODUCERII UNUI ACCIDENT ÎN CADRUL SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE PARCULUI „STRAJA EXTREME PARK”

Prezentul acord este valabil atât pentru înscrierea în tabără, cât și pentru accesul în parc sau în legătură cu oricare din activățiile parcului de aventură „Straja Extreme Park”.

Prezentul acord este semnat în două exemplare și declar că am luat la cunoștință despre conținutul acestuia, care mi-a fost explicat în detaliu. Prin semnare declar faptul că am înțeles și am acceptat în totalitate conținutul acestuia.

//
Oraș domiciliu
Județ domiciliu
Alegeți perioada taberei la care doriți să vă înscrieți, din lista de mai sus

Straja Extreme Park îți respectă confidențialitatea. Orice informații personale pe care le colectăm sunt utilizate numai pentru a dezvolta produse, servicii și oferte, pentru a comunica cu clienții noștri și pentru a finaliza tranzacțiile care vă oferă produsele și serviciile noastre. Pentru mai multe informații, vizitați www.strajaextremepark.ro

ro_RORomanian