ACORD PRIVIND SCUTIREA DE RĂSPUNDERE, RENUNȚARE LA PRETENȚII, ASUMAREA RISCURILOR ȘI DESPĂGUBIRE

( denumit în continuare Acord de Scutire )

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE !

Dacă sunteți participant sau semnați ca reprezentant legal pentru o persoană minoră și doriți să beneficiați de serviciile și activitățile ce se desfășoară în parcul de aventură „Straja Extreme Park” vă rugăm să acordați atenție acestui document și să vă familiarizați cu activitățile de iarnă. Accidentele sunt o parte obișnuită și preconizată a schiului sau snowboardingului, iar dacă nu aveți abilitățile necesare pentru activitățile din acest parc vă aducem la cunoștință că Straja Extreme Park oferă lecții introductive pentru începători. Pârtia nu va fi parcursă decât în momentul în care instructorii taberei decid că participantul are/sau a dobândit competențele necesare pentru a coborî în siguranță. În cazul în care participantul este începător, trebuie solicitate lecții introductive. Echipamentul de protecție este obligatoriu! Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0735 919 167 sau pe contact@strajaextremepark.ro.

TERMENI ȘI CONDIȚII
ACORD PRIVIND SCUTIREA DE RĂSPUNDERE.
PARTICIPANTUL ȘI REPREZENTANȚII SĂI LEGALI (DACĂ ESTE CAZUL) DECLARĂ CĂ ÎNTELEG SĂ RENUNȚE LA DREPTUL DE A SOLICITA DESPĂGUBIRI DE ORICE NATURĂ CA URMARE A PRODUCERII UNUI ACCIDENT ÎN CADRUL SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE PARCULUI „STRAJA EXTREME PARK”
VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE !

Straja Extreme Park, S.C. TAHO MOUNTAIN SRL și directorii acestora, ofițerii, angajații, agenții, contractorii independenți, subcontractorii, reprezentanții, succesorii și adjuncții și toți organizatorii, funcționarii, lucrătorii, voluntarii, promotorii și agenții de publicitate implicați în Straja Extreme Park (toți denumiți în continuare colectiv „persoanele scutite”).

DEFINIȚII

În acest Acord de scutire, termenul “sporturi de alunecare pe zăpadă” trebuie să includă toate activitățile, evenimentele, serviciile sau utilizarea facilităților furnizate, aranjate, organizate sau conduse de persoanele scutite, incluzând, dar fără a se limita la: schi, snowboard, datul cu săniuța, orice sport de alunecare pe zăpadă, activitățile desfășurate de instructorii Straja Extreme Park, competiții și demonstrații evenimente, concursuri mari, cursuri si curse de schi/snowboard și toate celelalte activitați, evenimente și/sau servicii conexe.

ASUMAREA RISCURILOR

Accidentele sunt o parte obișnuită și preconizată a sporturilor de alunecare pe zăpadă. Majoritatea activităților din cadrul taberelor Straja Extreme Park au loc pe un teren abrupt și caracteristici care sunt atât provocatoare din punct de vedere fizic și tehnic și îl vor expune pe schior la multe riscuri și pericole. Acestea includ, dar nu se limitează la: utilizarea telescaunelor și a gondolelor, schimbarea condițiilor meteorologice, defecțiuni mecanice ale echipamentului, căderi, pierderea echilibrului, coborâri de mare viteză, dificultate sau incapacitate de a controla viteza și direcția, accelerarea rapidă sau necontrolată pe dealuri și înclinări, variații extreme în pârtiile de schi, inclusiv secțiuni abrupte sau alunecoase, arbori, rădăcini, cioturi de copac, bușteni, stânci, roci, bucăți de rocă, pietriș, găuri, depresiuni, râuri și pârâuri, zăpadă. elemente construite, cum ar fi poduri, rampe, scări, ridicături, coliziuni cu obiecte naturale și construite, alți schiori, vehicule, pietoni, spectatori și oficiali, întâlniri cu animale domestice și sălbatice, inclusiv câini și urși, neglijența altor schiorii sau utilizatori ai spațiilor, și neglijența din partea persoanelor scutite. Am înțeles că neglijența include nereușita persoanelor scutite de a lua măsuri rezonabile pentru a salva sau a mă proteja de riscurile si pericolele sportului de alunecare pe zăpadă.

SIGURANȚA

Am fost sfătuit să port cască și alte echipamente de protecție. Utilizarea unei căști este obligatorie în taberele Straja Extreme Park.

COMPETIȚII

Recunosc că riscurile și pericolele sporturilor de alunecare pe zăpadă sunt sporite în timpul competițiilor și concursurilor, datorită naturii competitive a activității și faptului că vor exista alți participanți.

SUNT CONȘTIENT DE RISCURILE ȘI PERICOLELE ASOCIATE CU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL TABERELOR ȘI ACCEPT DE BUNĂVOIE ȘI ÎMI ASUM TOATE RISCURILE ȘI PERICOLELE, PRECUM ȘI POSIBILITATEA VĂTĂMĂRII CORPORALE, A PAGUBELOR MATERIALE SAU A PIERDERILOR REZULTATE ÎN ACEST SENS.

 

ACORD PRIVIND SCUTIREA DE RĂSPUNDERE, RENUNȚAREA LA PRETENȚII, ȘI DESPAGUBIRE

Având în vedere participarea mea la taberele și activitațile Straja Extreme Park și folosirea serviciilor, echipamentelor și facilităților de la Straja Extreme Park, dar și pentru alte considerente bune și valoroase, a căror primire și suficiență este recunoscută, sunt de acord după cum urmează:

  1. Să renunț la toate pretențiile pe care le am sau le pot avea în viitor asupra „persoanelor scutite” și să le scutesc de orice raspundere pentru orice pierdere, daună, cheltuială sau vătămare, inclusiv decesul, pe care le pot suferi eu sau rudele mele în urma participării la activități, din orice motiv, inclusiv neglijența, încălcarea contractului sau încălcarea oricărei îndatoriri legale sau de altă natură, inclusiv orice obligație de îngrijire datorată conform legii de răspundere, din parte „persoanelor scutite”. Înțeleg că această neglijență include și nereușita „persoanelor scutite” de a lua măsuri rezonabile pentru a apăra sau proteja de riscurile pericolelor sporturilor de iarnă menționate mai sus.
  2. Să nu afectez și să despăgubesc „persoanele scutite” pentru orice răspundere și pentru orice prejudicii materiale, pierderi sau vătămări corporale ale oricărei terțe persoane rezultate din participarea mea la tabere.
  3. Acest Acord de Scutire va fi eficient și obligatoriu pentru moștenitorii mei, apropiații, executorii, administratorii, asociații și reprezentanții, în cazul morții sau incapacității mele.

La încheierea acestui Acord de scutire, nu mă bazez pe niciun fel de reprezentări orale/scrise sau declarații făcute de „persoanele scutite” cu privire la siguranța sporturilor de alunecare pe zăpadă, altele decât cele prezentate în acest Acord de scutire.

Confirm că am citit și am înțeles acest Acord de scutire înainte de semnarea acestuia și sunt conștient de faptul că, prin semnarea lui renunț la anumite drepturi legale pe care eu sau moștenitorii mei, rudele, executorii, administratorii și reprezentanții le pot avea împotriva „persoanelor scutite”.

PRIN SEMNAREA ACESTUI ACORD DE SCUTIRE, PARTICIPANTUL ȘI REPREZENTANȚII SĂI LEGALI (DACĂ ESTE CAZUL) DECLARĂ CĂ ÎNTELEG SĂ RENUNȚE LA DREPTUL DE A SOLICITA DESPĂGUBIRI DE ORICE NATURĂ CA URMARE A PRODUCERII UNUI ACCIDENT ÎN CADRUL SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE PARCULUI „STRAJA EXTREME PARK”

Prezentul acord este valabil atât pentru înscrierea în tabără, cât și pentru accesul în parc sau în legătură cu oricare din activățiile parcului de aventură „Straja Extreme Park”.

Prezentul acord este semnat în două exemplare și declar că am luat la cunoștință despre conținutul acestuia, care mi-a fost explicat în detaliu. Prin semnare declar faptul că am înțeles și am acceptat în totalitate conținutul acestuia.

(este necesară în cazul în care participantul este minor)
//
Oraș domiciliu
Județ domiciliu
Alegeți perioada taberei la care doriți să vă înscrieți, din lista de mai sus

Înscrierea în tabără se realizează prin semnarea și trimiterea Acordului completat integral, însoțit de avizul medical care atestă că persoana înscrisă este clinic sănătoasă și poate participa la activitățile Straja Extreme Park.

VĂ ASUMAȚI RISCUL DE VĂTĂMARE CARE POATE APĂREA ATUNCI CÂND DESFĂȘURAȚI ACTIVITĂȚILE DIN TIMPUL TABEREI STRAJA EXTREME PARK. ORICE PREJUDICIU SAU PIERDERE ESTE EXCLUSĂ DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DIN ACEST ACORD.

Straja Extreme Park îți respectă confidențialitatea. Orice informații personale pe care le colectăm sunt utilizate numai pentru a dezvolta produse, servicii și oferte, pentru a comunica cu clienții noștri și pentru a finaliza tranzacțiile care vă oferă produsele și serviciile noastre. Pentru mai multe informații, vizitați www.strajaextremepark.ro

ro_RORomanian